De Koningin Juliana School is een openbare school
Niet apart, maar samen naar school.    
Aandacht voor een brede vorming    
  

  • cognitieve vorming (rekenen, taal, lezen, Engels, wereldoriëntatie)  
  • sociale vorming (leren omgaan met elkaar)  
  • creatieve vorming (handvaardigheid, tekenen, muziek, toneel)  
  • emotionele vorming (leren omgaan met je gevoelens)  
  • motorische vorming (leren omgaan met je lichaam)       
  • ontwikkeling van de zelfstandigheid / verantwoordelijkheid    

Ontplooiing van de zelfstandigheid en het kunnen dragen van verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten in de ontwikkeling naar de volwassenheid.    
Werken met plezier. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dat plezier willen wij bevorderen door in een prettige sfeer duidelijk te maken welke houding en prestatie van de kinderen wordt verwacht.