Vrienden van de KJS

De Stichting Vrienden van de KJS is in 2016 opgericht om onze mooie school te ondersteunen met financiering en het organiseren van subsidies van zaken waarvoor vanuit de overheid geen geld beschikbaar is.

We hebben al meerdere mooie mijlpalen gerealiseerd, zoals:
● Herinrichting van het schoolplein
● iPads voor de kleuterklassen
● Robotica pakketten voor de onder-, midden- en bovenbouw

We doen dit door fondsen te werven en donaties aan bedrijven te vragen.

Wilt u ook een donatie doen? Neem dan contact op via vriendenvankjs@gmail.com.

Postadres: Kom van Aaiweg 2, 2351 NN Leiderdorp
E-mail: vriendenvankjs@gmail.com
RSIN: 8568.77.074
KvK nr: 67210139