Aanmelding nieuwe leerlingen

Het bestuur van de Stichting PROO Leiden-Leiderdorp streeft naar een zo evenwichtig mogelijke opbouw van de leerlingaantallen per locatie en per groep om zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

In verband met de grote toeloop voor enkele locaties zijn door het bestuur richtlijnen vastgesteld.
Enkele punten zijn:
  • Per jaar worden in principe 28 nieuwe vier-jarigen toegelaten.
  • Broertjes en zusjes worden bij voorrang geplaatst.
  • Aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen als uw kind 3 jaar is.
  • Van een aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging
  • Als uw kind 3 jaar en 1 maand is heeft u van ons de bevestiging van toelating ontvangen. Van u wordt dan gevraagd de plaatsing te bevestigen.
  • Indien er meer dan 28 aanmeldingen op onze school zijn, gaan Leiderdorpse kinderen voor op kinderen vanuit de randgemeenten.
Via deze LINK komt u in het digitale aanmeldformulier. De aanmelding wordt pas omgezet in een inschrijving met uw goedkeuring nadat uw kind 3 jaar is geworden.