Over ons

Binnen een veilige omgeving bieden wij gedifferentieerd, openbaar onderwijs.
Wij streven ernaar de sociale, creatieve en cognitieve ontwikkeling bij ieder kind optimaal te ontplooien, om voor onze leerlingen passende mogelijkheden te creëren voor de toekomst en ze een zelfredzame en maatschappelijk bewuste houding bij te brengen.

Waar geloven we in?
Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Elk kind, ongeacht de verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen. Kinderen willen leren als wij een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving bieden: Onze kinderen gaan zingend naar school en fluitend naar huis!

Waar staan we voor?
Wij willen kinderen voorbereiden op een maatschappij die sterk verandert en een toekomst die onvoorspelbaar is. Dit vraagt naast de cognitieve ontwikkeling aandacht voor creatieve en sociale ontwikkeling. We willen kinderen opleiden die een actieve bijdrage gaan leveren aan de maatschappij middels het kennen en inzetten van hun talenten.

Hoe kijken wij naar kinderen en ouders?
Ieder kind is uniek en intelligentie kent vele uitingsvormen. Kinderen hebben een stem en een eigen verantwoordelijkheid binnen onze school (leerlingenraad). Ouders zijn partner voor de school om het leren en de gezonde ontwikkeling van de leerling te ondersteunen, zowel thuis als op school.

Waar streven wij naar?
  • Wij bieden de kinderen kansen naar behoefte en wij geven extra aandacht indien nodig;
  • Wij zien de kinderen, luisteren naar hen en hebben vertrouwen in hun capaciteiten;
  • Wij dagen de kinderen uit en maken daarmee de wereld groter voor hen;
  • Wij halen het optimale uit de kinderen, zowel sociaal, cognitief als creatief;
  • Wij leren de kinderen verantwoordelijkheden te nemen en zelfredzaam te zijn;
  • Wij leren de kinderen samenwerken met anderen binnen een veilige leeromgeving.