TSO

De Koningin Julianaschool heeft een doorlopend rooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag in hun eigen klas eten onder leiding van de eigen leerkracht. Hierna wordt een half uur buiten op het plein gespeeld onder begeleiding van FloreoKids. Onder de naam ‘Lunchtijd Leiderdorp’ wordt het overblijven georganiseerd. Hiemee hebben wij gekozen voor een professionele invulling van de overblijf en kunt u als ouder/verzorger ervan op aan dat de overblijf goed geregeld is.

Jaarlijks krijgen ouders het verzoek om een ouderbijdrage voor de TSO over te maken. Voor dit schooljaar zijn de TSO kosten € 165,- per kind.

Lunchtijd Leiderdorp

Lunchtijd Leiderdorp is gespecialiseerd in de organisatie van de tussenschoolse opvang op basisscholen. Zij zorgen ervoor dat een groot aantal kinderen dagelijks veilig en met plezier op school kan overblijven en dat tientallen begeleiders een aantal uren per week met veel plezier kunnen werken.

Goede communicatie staat voorop. De overblijf is goed bereikbaar en weet wat er speelt. Daartoe is op iedere school een coördinator aangesteld, die optreedt als aanspreekpunt en de controle heeft over de dagelijkse gang van zaken.