Een veilige haven

OR

Ouders doen mee op school

Onze kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Ook op school heeft u het recht mee te denken over zaken die de school en derhalve uw kind aangaan. Dat kan via de ouderraad (OR): een actieve raad die ouderparticipatie binnen de KJS vorm geeft.

De OR richt zich vooral op het organiseren van festiviteiten binnen en buiten de school. Jaarlijkse succesnummers zijn natuurlijk het Sinterklaasfeest, de sfeervolle Kerstviering en het Pleinfeest tegen het einde van het schooljaar. Als de actualiteit daarom vraagt worden er ook informatie-/thema-avonden georganiseerd. Binnen de OR gaan commissies aan de slag met de specifieke activiteiten. In de jaarvergadering in oktober worden de activiteiten vastgesteld met de bijbehorende begroting. In het jaarverslag kunt u lezen wat voorgaand schooljaar is georganiseerd.

De OR werkt vanzelfsprekend nauw samen met de leerkrachten. In totaal gaat het om 6 (openbare) vergaderingen per jaar. Ieder OR-lid neemt zitting in circa 2 activiteiten-commissies.

Kortom; de OR coördineert veel van wat de KJS zo uniek maakt! Samen met u zorgen we ervoor dat de kinderen een mooie tijd beleven op onze school.

Ook zin om meer betrokken te zijn bij onze school? Kom eens langs bij een vergadering of mail Odile Uijlenbroek (voorzitter OR KJS)

ouderraad@kjsleiderdorp.org

Nieuws van Koningin Juliana School

Op woensdag eten alle kinderen fruit in de korte pauze. Op andere dagen mag dat natuurlijk ook ;)

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline