Een veilige haven

Toelating


 

Ieder jaar wordt voor 1 mei bekend gemaakt of de aanmelding ook daadwerkelijk leidt tot toelating van uw kind. Dit heeft te maken met de opname van maximaal 28 ‘nieuwe kleuters’ per cursusjaar. Zijn er meer dan 28 aanmeldingen dan gelden de eerder genoemde toelatingscriteria.

Dit is een bewuste keuze van het openbaar onderwijs !

Hierdoor voorkomen wij ongewenste situaties als lesgeven in ruimtes die daar niet voor geschikt zijn of ongewenste opsplitsing van scholen over meerdere locaties.
Het kan dus voorkomen dat bij een te grote toeloop van nieuwe leerlingen aan de locatie van uw 1e keuze geen plaats meer is. In overleg wordt bekeken op welke locatie er nog wel plaats is. We garanderen altijd een plek op een van onze scholen, het kan echter voorkomen dat uw eerste keuze niet of nog niet direct gehonoreeerd kan worden !

Wennen

Als u bericht heeft ontvangen van toelating op een locatie, dan zal ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, contact met u worden opgenomen en worden er afspraken gemaakt over het kennismaken met school.
Uw kind mag vijf ochtenden komen wennen voordat hij / zij jarig is. Deze wenochtenden vinden plaats tot vier weken voor de zomervakantie. Is uw kind in de vakantieperiode jarig, dan worden er aparte afspraken met u gemaakt.

Nieuws van Koningin Juliana School

Op donderdag 20 september deed de KJS mee aan de Schoolbrengdag
Maandag 9 april heeft groep 6 het schooltuinenseizoen geopend.
Op de scholen van OBSG Leiderdorp werken bevlogen, goed opgeleide professionals die de kinderen en...

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline