Een veilige haven

PO in actie!

29-11-2017
Op de scholen van OBSG Leiderdorp werken bevlogen, goed opgeleide professionals die de kinderen en hun individuele behoeften zo veel mogelijk centraal stellen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn. OBSG Leiderdorp biedt onderwijs van hoge kwaliteit en wil dat ook kunnen blijven bieden. Dat vereist dat de medewerkers goed opgeleid zijn en de tijd hebben om ieder kind echt persoonlijke aandacht te geven. Om die kwaliteit te waarborgen, ondersteunen Bestuur en Raad van Toezicht OBSG Leiderdorp van harte de beweging 'PO in Actie'
Op dit moment gebeurt er veel in onderwijsland. 1 op de vier leerkrachten heeft burn-out klachten en het salarisverschil met VO loopt op tot 20%. Om deze redenen heeft actiegroep PO in actie een manifest opgesteld waarin ze geld voor minder werkdruk en meer salaris eisen. Hiervoor hebben wij gestaakt op 5 oktober. Na de staking is er beweging gekomen, echter nog niet voldoende. PO in actie heeft een nieuwe staking aangekondigd op 12 december.  Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.

Nieuws van Koningin Juliana School

Op woensdag eten alle kinderen fruit in de korte pauze. Op andere dagen mag dat natuurlijk ook:)
Leerlingen van groep 8 bouwen en programmeert Arduino auto.

Koningin Juliana School in beeld

Powered by BasisOnline